Porady prawne

 • 2012-08-03

  Jak powinna wyglądać firma spółki partnerskiej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-02

  Czy dwuosobowa Spółka Jawna ulega rozwiązaniu w przypadku zgonu jednego ze wspólników?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-07-17

  Czy spółka jawna musi mieć kapitał początkowy, czyli wkład finansowy wpisany w umowie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-06

  Czy prawo dopuszcza sytuację w której wspólnicy spółki jawnej nie będą sami zajmować się sprawami spółki? Chcemy w tym celu powołać pełnomocnika.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-29

  Dostaliśmy fakturę z taką nazwą firmy : ”..........Sp. z o.o. Spółka Komandytowa”. Nasuwa się pytanie czy można być jednocześnie spółką z o.o. i spółką komandytową?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-15

  Czy można sprzedać firmę, która nie ma osobowości prawnej np. spółka jawna, komandytowa? Spółka posiada: zapas towarów handlowych, domeny i strony internetowe, samochody firmowe, sprzęt biurowy. Jak poprawnie, zgodnie z przepisami przeprowadzić taką sprzedaż.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-10

  Spółka komandytowa z wniesionymi wkładami w kwocie 50 tys. zł chce zaciągnąć kredyt (lub wystawić na sprzedaż weksel) na kwotę 100-500 tys. zł. Czy decyzję o takiej czynności może podjąć komplementariusz samodzielnie, czy w myśl art. 230 KSH musi zostać podjęta uchwała wspólników? Jednak art. 230 odnosi się do kapitału zakładowego, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-09

  Spółka jawna, trzech wspólników z których jeden chce zbyć prawa i obowiązki w równych częściach na dwóch pozostałych. Czy w tym konkretnym przypadku jest to dopuszczalne i czy potrzebna jest na to zgoda wspólników oraz czy umowę zbycia trzeba potwierdzić notarialnie? Czy ze względu na to, że w chwili obecnej spółka jest na stracie ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 537
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

 • Wzór wniosku o umorzenie nalezności z tytułu składek ZUS pobierz

 • Oświadczenie o przyjęciu oferty pobierz

 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości pobierz

więcej