Pytanie

27.11.2008
Jestem 50% udziałowcem w spółce jawnej. W jaki sposób mogę wystąpić ze spółki? Czy np. sprzedać swój udział innej osobie? Mam na to zgodę drugiego wspólnika.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o wykup pasa gruntu pobierz

  • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu - wzór pobierz

  • Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu pobierz

  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy pobierz

więcej