Pytanie

04.12.2009
W jaki sposób właścicielka spółdzielczego prawa do lokalu (użytkowego) może przenieść - obciążyć opłatami za ten lokal (czynsze, media itp) swoją działalność gospodarczą (spółka cywilna) i najlepiej jeszcze uwzględnić VAT. Spółdzielnia mieszkaniowa wystawić może faktury VAT tylko na właścicieli, gdyż spółdzielni mieszkaniowej nie łączy żadna relacja handlowa ze spółką, gdzie udziałowcem jest ta właścicielka. Jak najkorzystniej to zrobić?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży pobierz

  • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

  • [IFT-A] Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy pobierz

  • [AKC–4/H] Podatek akcyzowy od energii elektrycznej pobierz

więcej