Pytanie

04.12.2009
W jaki sposób właścicielka spółdzielczego prawa do lokalu (użytkowego) może przenieść - obciążyć opłatami za ten lokal (czynsze, media itp) swoją działalność gospodarczą (spółka cywilna) i najlepiej jeszcze uwzględnić VAT. Spółdzielnia mieszkaniowa wystawić może faktury VAT tylko na właścicieli, gdyż spółdzielni mieszkaniowej nie łączy żadna relacja handlowa ze spółką, gdzie udziałowcem jest ta właścicielka. Jak najkorzystniej to zrobić?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o ogłoszenie upadłości pobierz

  • Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 kp) pobierz

  • [CIT-9R] Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców pobierz

  • Pismo zawierające wnioski dowodowe ( w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym) pobierz

więcej