Pytanie

04.12.2009
W jaki sposób właścicielka spółdzielczego prawa do lokalu (użytkowego) może przenieść - obciążyć opłatami za ten lokal (czynsze, media itp) swoją działalność gospodarczą (spółka cywilna) i najlepiej jeszcze uwzględnić VAT. Spółdzielnia mieszkaniowa wystawić może faktury VAT tylko na właścicieli, gdyż spółdzielni mieszkaniowej nie łączy żadna relacja handlowa ze spółką, gdzie udziałowcem jest ta właścicielka. Jak najkorzystniej to zrobić?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego pobierz

  • [WZS-1K] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku pobierz

  • Porozumienie o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem pracy u innego pracodawcy pobierz

  • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania pobierz

więcej