Pytanie

12.03.2010
Nowopowstała spółka jawna trzech wspólników posiada bardzo długą nazwę (nazwa firmy + 3 imiona i 3 nazwiska). Powoduje to rozmaite problemy i kłopoty. Czy można używać skróconej nazwy w dokumentach fiskalnych i jaka jest procedura jej uzyskania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

  • Zus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz

  • KRS- WI Dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Z-KS Karta statystyczna strajku (2010) pobierz

więcej