Pytanie

07.10.2009
Grupa akcjonariuszy mniejszościowych zażądała zwołania walnego zgromadzenia ale minęło 2 tygodnie a zarząd spółki nie dał odpowiedzi. Czy jest sposób, aby koszty poniesione przez tych akcjonariuszy spowodowane organizacją walnego zostały im później zwrócone?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(1) pobierz

  • Wniosek o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego i wydanie decyzji o wywłaszczeniu pobierz

  • Wniosek o ogłoszenie upadłości pobierz

  • KRS- WI Dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej