Pytanie

07.10.2009
Grupa akcjonariuszy mniejszościowych zażądała zwołania walnego zgromadzenia ale minęło 2 tygodnie a zarząd spółki nie dał odpowiedzi. Czy jest sposób, aby koszty poniesione przez tych akcjonariuszy spowodowane organizacją walnego zostały im później zwrócone?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS E-22 wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika pobierz

  • KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW ZUS pobierz

  • Sprzeciw pracownika od kary porządkowej pobierz

  • KRS- WH Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

więcej