Pytanie

07.10.2009
Grupa akcjonariuszy mniejszościowych zażądała zwołania walnego zgromadzenia ale minęło 2 tygodnie a zarząd spółki nie dał odpowiedzi. Czy jest sposób, aby koszty poniesione przez tych akcjonariuszy spowodowane organizacją walnego zostały im później zwrócone?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

  • Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju pobierz

  • Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika pobierz

  • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu I pobierz

więcej