Pytanie

19.06.2009
Na bazie jakiej umowy można dokonać przeniesienia udziałów w spółce z o.o., aby zapewnić sobie niepodważalną (czyli z możliwością egzekucji w razie braku chęci wykonania umowy przez zobowiązanego), jednoznaczną co do wartości, a równocześnie nie podważalną jako sprzeczną z naturą stosunku, bądź jako pozorną) oraz zarysowaną w dłuższym horyzoncie czasowym (np. 5 lat) możliwość odkupu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-UE/B] – Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność pobierz

  • Zawiadomienie o zwrocie nieruchomości gruntowej uprzednio wywłaszczonej pobierz

  • [KW-WGLĄD] Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej pobierz

więcej