Pytanie

26.08.2008
Jak ma wyglądać księga protokołów w sp. z o.o. ?( art. 248 paragraf 1 ksh)Czy ma to być specjalny zeszyt, w którym wpisuje się i podpisuje uchwały ZW, czy też wystarczy, że podpisane protokoły zawierające wszystkie uchwały z posiedzeń ZW są wpinane do segregatora ? Czy te uchwały trzeba numerować? I drugie pytanie z tym związane: Czy uchwały (każda z osobna ) muszą być podpisywane przez wszystkich obecnych jeżeli do każdego protokołu dołączana jest lista obecności?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego pobierz

  • ZUS ZZU- Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego pobierz

  • Wniosek pracownika o przekazanie sprawy do sądu pracy pobierz

  • Wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji pobierz

więcej