Pytanie

09.04.2009
Jak można zgłosić upadłość firmy, na jakiej zasadzie to jest czynione? Co się dzieje z długami?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego pobierz

  • [CIT-D] Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach pobierz

  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pobierz

  • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej