Pytanie

14.01.2009
W 2006 w spółce cywilnej byli wspólnicy a i b. Zakupili samochód osobowy, który wpisali w ewidencję środka trwałego. W dowodzie rejestracyjnym są wpisani wspólnicy a i b. W 2007r ze spółki odszedł wspólnik b i wstąpił wspólnik c. Co się robi w przypadku wyjścia wspólnika b? Czy potrzebna jest jakaś umowa między wspólnikami czy taki samochód wspólnik odchodzący powinien wykazać w remanencie końcowym? Czy samochód jest nadal własnością spółki mimo, że już jest inny wspólnik? Czy wspólnikowi b należy się jakaś kwota pieniężna?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

  • Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 23(1)a k.p.) pobierz

  • Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu pobierz

  • ZUS E-22 wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika pobierz

więcej