Porady prawne

 • 2010-11-05

  Są dwie spółki z o.o. 100%- owym właścicielem jednej i jednocześnie prezesem zarządu (jedyny członek) jest ta sama osoba, która jest w zarządzie drugiej spółki. Właścicielem tej drugiej jest firma niemiecka, w której w zarządzie jest ta sama osoba co w polskich spółkach. Prezes zadecydował, że chce połączyć te dwie polskie spółki. W ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-26

  Jesteśmy spółką z o.o.Padła propozycja przekształcenia w spółkę akcyjną. Mam pytanie: jakie są formalne wymogi, jakie są koszty przekształcenia, jakie są wyższe koszty działania S A, jakie są pożytki z takiej decyzji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-30

  Podobno zagraniczne spółdzielnie nie mogą uczestniczyć w połączeniu transgranicznym. Czy tak rzeczywiście jest? Proszę o wskazanie dokładnej podstawy prawnej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-15

  Żona prowadzi działalność gospodarczą ( wpis do ewidencji ). Chciałbym utworzyć z żoną spółkę cywilną, a następnie dokonać przekształcenia w spółkę z o.o. lub jawną ( cel - zachowanie ciągłości handlowej np. lista referencyjna do przetargów). Czy jest jakiś inny prostszy sposób? Czy podany sposób jest wykonalny?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-09

  Proszę o przedstawienie analizy dotyczącej przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z o.o. Jakie są koszty? Kiedy jest to najkorzystniejsze czasowo, tzn. czy w czasie trwania roku podatkowego czy też na przełomie roku? Jakie są pozytywne a jakie negatywne aspekty przekształcenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-07

  Wspólnie z bratem prowadzimy firmę budowlaną w formie spółki cywilnej . Przez ten okres wykonaliśmy kilkanaście zadań budowlanych na które otrzymaliśmy referencje realizując zamówienia publiczne. Jednak ze względu na wiek brat przechodzi na emeryturę i spółka jako taka przestanie istnieć . Czy mogę założyć spółkę o takiej samej nazwie z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-03

  Biorąc pod uwagę, że przy przekształcaniu spółki (w naszym przypadku spółki z o.o. w sp. jawną) obowiązuje zasada kontynuacji firmy, czy wynika z tego jednoznacznie, że nie musimy zmieniać ani numeru NIP ani REGON? Numer KRS będzie zapewne nowy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-01

  Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę jawną wystarczy poinformować wszystkich dostawców mediów i towarów o dokonanym przekształceniu, czy też wszystkie umowy z dostawcami trzeba podpisać na nowo? Chodzi o to aby zachować przyznane kredyty kupieckie, telefony komórkowe oraz o to aby nie trzeba było wymieniać liczników prądu, gazu ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 516
Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty pobierz

 • Zawiadomienie o zwrocie nieruchomości gruntowej uprzednio wywłaszczonej pobierz

 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby pobierz

 • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej