Pytanie

02.03.2009
Podpisałam Umowę Franchisingu ze spółką akcyjną- 100% polskiego kapitału. Po kilku latach działalności sieci franchisingowej spółka ta odsprzedała akcje największej naszej konkurencji ( spółce z kapitałem zachodnim ). Przeprowadzono podział spółki akcyjnej na niby dwa przedsiębiorstwa dzieląc zakres usług. Podzielono majątek spółki akcyjnej : część majątku przejęła konkurencja a część specjalnie parę miesięcy wcześniej nowa utworzona spółka z o.o. W zapisach KRS-u spółki konkurencyjnej ( z kapitałem zachodnim ) zwiększono kapitał spółki ( wpis w rubryce 8 - podrubryka 1 -określenie wartości udziałów objętych za aport ). W dziale 6 , rybryka 4 brak jest wpisów. Druga natomiast spółka nie ma zapisów zwiększających kapitał, są natomiast wpisy w dziale 6 i rubryce 4. Spółka, która nie dokonała tych wpisów twierdzi, że jest następcą prawnym wykreślonej z KRS-su spółki akcyjnej ( na dokumentach używa takiego stempla ) . Nie przedstawiła żadnego dokumentu urzędowego potwierdzającego ten fakt. Posługuje się i udowadnia jedynie Planem podziału gdzie jest " przejęcie umów Franchisingu " . Ja tej współpracy nie podjęłam i nie usankcjonowałam ich jako nowego mojego Franchisingodawcy. Proszę o odpowiedź : jakim dokumentem urzędowym powinien wylegitymować się następca prawny wykreślonej z KRS-u spółki akcyjnej ? Która z dwóch wyżej opisanych spółek jest następcą prawnym wykreślonej z KRS-u Spółki akcyjnej ? Jakie przepisy regulują współpracę w zakresie umów franchisingu ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa pożyczki pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

  • Pozew o wydanie nieruchomości pobierz

  • Wniosek powoda o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron pobierz

więcej