Pytanie

30.04.2009
Czy jest możliwe przekształcenie spółdzielni ( gminna spółdzielnia rolników ) w inną formę prowadzenia działalności np : sp. z o.o , spółka cywilna , spółka jawna lub jako jednosobowa działalność gospodarcza?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pobierz

  • [KRS-W20] Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

  • Odmowa zatrudnienia pracownika po orzeczeniu sądu przywracającym do pracy pobierz

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

więcej