Pytanie

30.04.2009
Czy jest możliwe przekształcenie spółdzielni ( gminna spółdzielnia rolników ) w inną formę prowadzenia działalności np : sp. z o.o , spółka cywilna , spółka jawna lub jako jednosobowa działalność gospodarcza?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Zarządzenie zabezpieczenia ZZ-1 pobierz

  • Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego pobierz

  • KRS ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej