Pytanie

22.04.2008
Czy w przypadku połączenia spółek na spółkę nowo zawiązaną przechodzą posiadane przez spółki łączone prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami czy posiadane zezwolenia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KW-PP] Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy pobierz

  • [AKC– 4/F] Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych pobierz

  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierz

  • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej