Pytanie

22.04.2008
Czy w przypadku połączenia spółek na spółkę nowo zawiązaną przechodzą posiadane przez spółki łączone prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami czy posiadane zezwolenia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-23] Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobierz

  • Wezwanie do usunięcia braków podania pobierz

  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy pobierz

  • [DRUK ZP-2] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

więcej