Pytanie

22.04.2008
Czy w przypadku połączenia spółek na spółkę nowo zawiązaną przechodzą posiadane przez spółki łączone prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami czy posiadane zezwolenia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-WM] Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

  • [PIT-28]Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym pobierz

  • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

więcej