Pytanie

30.10.2008
Wobecnej chwili mój szef prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. W najblższym czasie chciałby przekształcić firmę w sp. z o. o. ,zaproponował mi -gł.księgowej stanowisko współwłaściciela. Wiem że spółka z o. o. może być jednoosobowa -mam obawy co do tego stanowiska. 1.Czy będąc współwłaścicielem mogę odpłatnie prowadzić księgowość ? 2.Czy będąc księgową na podstawie umowy o pracę , mogę również zostać odpłatnie członkien Zarządu lub Rady nadzorczej? 3. Sp. z o. o. jednoosobowa - reprezentacja i schemat spółki. 4. Czy pracownicy którzy przejdą do Sp.z o. o. , mogą piastować odpłatne funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej? 5. Czy pracownicy mogą otrzymywać dywidendy i w jakiej wysokości do wypracowanego zysku netto? 6.W jaki sposób przekształcić Firmę?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży samochodem pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności pobierz

  • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej