Pytanie

30.10.2008
Wobecnej chwili mój szef prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. W najblższym czasie chciałby przekształcić firmę w sp. z o. o. ,zaproponował mi -gł.księgowej stanowisko współwłaściciela. Wiem że spółka z o. o. może być jednoosobowa -mam obawy co do tego stanowiska. 1.Czy będąc współwłaścicielem mogę odpłatnie prowadzić księgowość ? 2.Czy będąc księgową na podstawie umowy o pracę , mogę również zostać odpłatnie członkien Zarządu lub Rady nadzorczej? 3. Sp. z o. o. jednoosobowa - reprezentacja i schemat spółki. 4. Czy pracownicy którzy przejdą do Sp.z o. o. , mogą piastować odpłatne funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej? 5. Czy pracownicy mogą otrzymywać dywidendy i w jakiej wysokości do wypracowanego zysku netto? 6.W jaki sposób przekształcić Firmę?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT- 11R] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR pobierz

  • Udzielenie prokury pobierz

  • [RZ-2] Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów pobierz

  • [PIT-40] Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

więcej