Porady prawne

 • 2010-04-28

  Mam pytanie czy samoistny Prokurent będący jednocześnie Właścicielem/Wspólnikiem spółki z o.o., ale nie będący w Zarządzie firmy, odpowiada za długi firmy tak jak Członkowie Zarządu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-14

  Jestem pracownikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zajmuję stanowisko głównego księgowego. Dodatkowo pełnię w spółce funkcję prokurenta. Niestety ale, jako prokurent nie podejmuję żadnych decyzji w firmie. Moje obowiązki polegają głównie na załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw w urzędach, ale dopiero po wydaniu decyzji przez ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-26

  Czy możemy udzielić wspólnikowi spółki z o. o. prokury bez wpisu w KRS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-01

  Chcielibyśmy udzielić najszerszej możliwej prokury w spółce z o.o., ale bez wpisania do KRS. Czy jest to możliwe ? Jeżeli tak, to jak prawidłowo należy to zrobić ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-24

  Czy umowę pośrednictwa ze strony spółki z o.o. zbywającej nieruchomość mógł podpisać prokurent, który nie jest wymieniony w KRS? (jedynymi członkami reprezentacji wg. KRS w tej spółce są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu- każdy samodzielnie). Chodzi o to, czy na podstawie tak zawartej umowy możemy później starać się o ewentualne ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-01-08

  Prosimy o wzór umowy pisemnej zawieranej między spółką jawną a osoba mającą być prokurentem.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-11-21

  Czy w spółce jawnej może być powołany prokurent (pełnomocnik, lub inna osoba o podobnym charkterze działalności)? - Jeżeli tak, to jakie są uprawnienia prokurenta (lub innej osoby) w spółce jawnej? Czy prokurent (lub inna osoba) może być wskazany z imienia i nazwiska w Umowie Spółki Jawnej jako uprawniony do prowadzenia spraw spółki i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-09-24

  Kto powinien reprezentować spółkę cywilną w postępowaniu sądowym?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW ZUS pobierz

 • [VAT-12] Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu pobierz

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego pobierz

 • Umowa o odpow. materialnej za powierzone mienie pobierz

więcej