Pytanie

24.03.2009
Czy umowę pośrednictwa ze strony spółki z o.o. zbywającej nieruchomość mógł podpisać prokurent, który nie jest wymieniony w KRS? (jedynymi członkami reprezentacji wg. KRS w tej spółce są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu- każdy samodzielnie). Chodzi o to, czy na podstawie tak zawartej umowy możemy później starać się o ewentualne wynagrodzenie, czy nie mamy szans?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty pobierz

  • KRS- W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń pobierz

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-1A pobierz

  • KRS- W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą pobierz

więcej