Pytanie

24.03.2009
Czy umowę pośrednictwa ze strony spółki z o.o. zbywającej nieruchomość mógł podpisać prokurent, który nie jest wymieniony w KRS? (jedynymi członkami reprezentacji wg. KRS w tej spółce są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu- każdy samodzielnie). Chodzi o to, czy na podstawie tak zawartej umowy możemy później starać się o ewentualne wynagrodzenie, czy nie mamy szans?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Z-05 Badanie popytu na pracę (2010) pobierz

  • [KRS-W13] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska pobierz

  • [KW-ZAD] Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej pobierz

  • [KRS-D1] Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych pobierz

więcej