Porady prawne

 • 2011-02-09

  Spółka z o.o. zaciągnęła w banku kredyt inwestycyjny w wysokości 600.000,- zł. Zabezpieczenie to 300.000,- zł na hipotece obiektu który spółka wybudowała za uzyskany kredyt oraz 300.000,- zł na ruchomości prywatnej. Spółka ogłosiła upadłość. W momencie ogłoszenia upadłości spłaciła do banku 300.000,- zł. Bank zgłosił wierzytelność do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-23

  Jestem przedsiębiorcą wynajmującym lokale innym podmiotom gospodarczym. Na początku miesiąca wystawiłem fakturę czynszową na bieżący okres i doręczyłem ją wynajmującemu . Po kilku dniach, przed terminem płatności została ogłoszona jego upadłość. Czynsz za kolejne miesiące płaci mi syndyk (firma nadal prowadzi działalność). Co z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-13

  Nasza firma kupowała przez długi okres czasu towary handlowe w hurtowni XXX. Hurtownia XXX wystawiała faktury z terminem płatności 30 dni. Sporadycznie hurtownia XXX kupowała towary handlowe w naszej firmie. Kilka miesięcy temu hurtownia XXX ogłosiła upadłość. Po sporządzeniu salda okazało się, że upadła hurtownia XXX jest winna naszej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-07

  Zatrudnienie likwidatora. Spółka jest w stanie likwidacji i zatrudnia likwidatora. Moje pytanie brzmi czy likwidatora, a więc osobę zarządzającą w spółce można zatrudnić na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło? Jeżeli jest możliwe zatrudnienie na umowę zlecenie, to czy można stosować w takiej umowie koszty uzyskania przychodu w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-26

  Witam, moje pytanie dotyczy zaległości w płatnościach zleceniodawców. Mianowicie kilka firm jest dłużnych nam pieniądze (na podstawie wystawionych przez nas faktur za usługę transportową), w jaki sposób możemy odzyskać te pieniądze? Na telefony, wezwania, pisma itd. nie odpowiadają- telefony głuche. Czy możemy wystąpić do Sądu o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-07

  Czy osoba prowadząca działalność jako osoba fizyczna może ogłosić bankructwo? Jakie kroki powinna podjąć? Jakie musi spełniać kryteria, szczegóły?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-21

  Jak mam zgłosić upadłość jako rolnik?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-13

  Dostarczyliśmy Spółce z o.o. sprzęt komputerowy. Na żądanie Spółki zostały wystawione 2 faktury jedna w dniu 01.06.2009 i druga 01.07.2009r. Spółka pod pretekstem nieuzasadnionych roszczeń odmawiała zapłaty i zwrotu towaru. W lutym tego roku, kiedy ostatecznie udowodniłem Spółce, że ich postępowanie było niezgodne z prawem, Spółka ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 513
Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty powstałej wskutek zniesienia współwłasności pobierz

 • KRS- Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych pobierz

 • Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem pobierz

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego pobierz

więcej