Pytanie

20.03.2009
Czy istnieje możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a co za tym idzie umorzenia zaległości w urzędzie skarbowym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS- W6] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa pobierz

  • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwianiu - wzór pobierz

  • Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży samochodem pobierz

  • [KRS- W5] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia pobierz

więcej