Pytanie

20.03.2009
Czy istnieje możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a co za tym idzie umorzenia zaległości w urzędzie skarbowym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności pobierz

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • Wniosek o rentę socjalną pobierz

więcej