Pytanie

02.09.2009
Pewna firma nie zapłaciła mojej firmie za fakturę. Termin płatności minął pół roku temu. W międzyczasie były wysyłane wezwania do zapłaty, chciałem też wejść na drogę sądową w celu odzyskania wierzytelności. Otrzymałem jednak zawiadomienie z sądu o ogłoszeniu upadłości tejże firmy i pouczenie, że mogę zgłosić moją wierzytelność do masy upadłości, co też uczyniłem. Wysłałem "zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym" w 2 egzemplarzach wraz z dowodami (potwierdzoną przez notariusza kopią umowy z upadła firmą, faktury, potwierdzenia salda, dwóch wezwań do zapłaty-po 1 egz.). Otrzymałem zarządzenie sądu, na mocy którego zarządza się zwrócić mi zgłoszenie, z uzasadnieniem, iż posiada braki uniemożliwiające nadanie biegu (1-nie wykazano formy prawnej, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza w 2 egz., 2- nie zostało wykazane w postaci zaświadczeń o wpisie do ewidencji, że osoba która podpisała zgłoszenie jest umocowana do tego, 3-podpis jest nieczytelny, 4-oraz nie dołączono odpisów załączników). Mogę podobno wnieść zażalenie, mam w związku z tym pytanie, jak ma wyglądać takie zażalenie, czy jest do tego jakiś specjalny formularz, czy trzeba ponownie złożyć zgłoszenie z załącznikami, oczywiście uzupełnionymi, i jakie są w ogóle szanse, że zostanie nadany bieg tej sprawie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o masie sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • [PIT-28/A] Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze pobierz

  • [INF-I] Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym pobierz

  • [INF-J] Informacja o gazie w składzie podatkowym pobierz

więcej