Pytanie

15.10.2009
Czy notarialne poświadczenie podpisów pod udzieloną gwarancją może być niebezpieczne dla gwaranta? Czy taka gwarancja, by mogła zostać przedstawiona w postępowaniu upadłościowym przez wierzyciela (i dłużnika upadłego), musi mieć taką właśnie formę? Czemu służy poświadczenie podpisów w postępowaniu upadłościowym (ale już po terminie zgłoszenia wierzytelności)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-21] Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert pobierz

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

  • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pobierz

  • Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego pobierz

więcej