Pytanie

15.10.2009
Czy notarialne poświadczenie podpisów pod udzieloną gwarancją może być niebezpieczne dla gwaranta? Czy taka gwarancja, by mogła zostać przedstawiona w postępowaniu upadłościowym przez wierzyciela (i dłużnika upadłego), musi mieć taką właśnie formę? Czemu służy poświadczenie podpisów w postępowaniu upadłościowym (ale już po terminie zgłoszenia wierzytelności)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-22] - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji pobierz

  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości pobierz

  • Wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji pobierz

więcej