Pytanie

08.02.2010
Prowadzę firmę wykonującą usługi budowlane. W roku 2005 dla klienta wykonywałem usługę za która nie otrzymałem zapłaty. Wystawiłem prawidłowo fakturę, posiadałem podpisaną umowę i protokół odbioru. Firma dla której była wykonana usługa nie miała osobowości prawnej, była to osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności prezydenta miasta. Firma nierzetelnego klienta ogłosiła w 2006 r. upadłość która zakończyła się w 2009. Syndyk poinformował, że nie otrzymam żadnego zadośćuczynienia nawet w części. Moje pytanie: czy mogę tą należność próbować egzekwować na drodze sądowej w inny sposób ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Imienny wykaz wydanych legitymacji pobierz

  • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika pobierz

  • KRS- WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • ZUS S72b wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu pobierz

więcej