Pytanie

01.03.2010
Czy istnieje taka forma działalności gospodarczej która nadaje firmie osobowość prawną, ale jednocześnie nie powoduje konieczności prowadzenia księgowości w pełnej formie ( przy nieprzekroczeniu granicy 1200 000 Euro)? Czy istnieje możliwość wniesienia do nowej firmy aportem wydzielonej części istniejącej działalności gospodarczej (prowadzonej w formie własności jednoosobowej) bez likwidacji starej firmy. Podział odbyłby się na zasadzie wydzielenia z firmy handlowo produkcyjnej części handlowej i wniesieniu jej do nowej firmy. Stara firma zajęła by się wyłącznie produkcją własną.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o odroczenie rozprawy pobierz

  • ZUS Z-19 - lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

  • [KRS-WL] Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo- rozwojowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu - wzór pobierz

więcej