Pytanie

22.04.2010
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.Spółka którą obsługiwałem ogłosiła upadłość.Zgłosiłem roszczenia mojej firmy wobec dłużnika do sędziego komisarza.Postępowanie upadłościowe trwa nadal. Czy mogę w tym momencie zamknąć działalność gospodarczą i występować w tym postępowaniu jako osoba prywatna?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz

  • Wniosek powoda o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność pobierz

  • Wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej/rentowej pobierz

więcej