Pytanie

19.04.2010
Prowadzę spółkę z o.o. i chcę się przekształcić. Interesują mnie przepisy dotyczące wypłat pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jakie są potrzebne dokumenty i czy trzeba ogłosić upadłość?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [KRS-Z62] Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności gospodarczej pobierz

  • Wniosek o urlop wypoczynkowy pobierz

  • Pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego pobierz

więcej