Pytanie

19.04.2010
Prowadzę spółkę z o.o. i chcę się przekształcić. Interesują mnie przepisy dotyczące wypłat pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jakie są potrzebne dokumenty i czy trzeba ogłosić upadłość?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego pobierz

  • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

  • Pozew o wykonanie zapisu pobierz

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

więcej