Pytanie

13.05.2010
Dostarczyliśmy Spółce z o.o. sprzęt komputerowy. Na żądanie Spółki zostały wystawione 2 faktury jedna w dniu 01.06.2009 i druga 01.07.2009r. Spółka pod pretekstem nieuzasadnionych roszczeń odmawiała zapłaty i zwrotu towaru. W lutym tego roku, kiedy ostatecznie udowodniłem Spółce, że ich postępowanie było niezgodne z prawem, Spółka zamiast zapłaty zrezygnowała z ze sprzętu komputerowego i chce go nam zwrócić. Sprzęt jest wyeksploatowany i nie posiada dla nas żadnej wartości i odmawiamy odbioru tego sprzętu i domagamy sie zapłaty za wystawione zresztą na ich żądanie faktury. Dowiedziałem się, że mogę wnieść do Sądu wniosek o upadłość Spółki, co może skłonić Spółkę do zapłaty zaległych dwóch faktur. Proszę o informację czy taki wniosek jest sensowny i jeżeli tak to jak należy przeprowadzić taką operację.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych pobierz

  • [PIT-19A] Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i obliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego pobierz

  • Umowa o dzieło II pobierz

  • [DRUK ZP-15] Zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty pobierz

więcej