Pytanie

26.07.2010
Witam, moje pytanie dotyczy zaległości w płatnościach zleceniodawców. Mianowicie kilka firm jest dłużnych nam pieniądze (na podstawie wystawionych przez nas faktur za usługę transportową), w jaki sposób możemy odzyskać te pieniądze? Na telefony, wezwania, pisma itd. nie odpowiadają- telefony głuche. Czy możemy wystąpić do Sądu o ogłoszenie upadłości dłużników? Ile w/w procedura może nas kosztować?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [VAT-UEK] Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

  • [AKC–4/AKC–4zh] Deklaracja dla podatku akcyzowego pobierz

  • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

więcej