Pytanie

26.07.2010
Witam, moje pytanie dotyczy zaległości w płatnościach zleceniodawców. Mianowicie kilka firm jest dłużnych nam pieniądze (na podstawie wystawionych przez nas faktur za usługę transportową), w jaki sposób możemy odzyskać te pieniądze? Na telefony, wezwania, pisma itd. nie odpowiadają- telefony głuche. Czy możemy wystąpić do Sądu o ogłoszenie upadłości dłużników? Ile w/w procedura może nas kosztować?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji pobierz

  • ZUS S72b wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu pobierz

  • Wniosek o wydanie ( fizyczne wydanie) nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności pobierz

  • Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pobierz

więcej