Pytanie

07.10.2010
Zatrudnienie likwidatora. Spółka jest w stanie likwidacji i zatrudnia likwidatora. Moje pytanie brzmi czy likwidatora, a więc osobę zarządzającą w spółce można zatrudnić na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło? Jeżeli jest możliwe zatrudnienie na umowę zlecenie, to czy można stosować w takiej umowie koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% wynagrodzenia, czy może powinno się stosować koszty jak przy umowie o zarządzanie np. kontrakcie menadżerskim w wysokości 111,25 zł miesięcznie (dla 2010 roku)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia pobierz

  • KRS- X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS pobierz

  • Zaświadczenie szkolenia BHP pobierz

  • Prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz

więcej