Pytanie

13.10.2010
Nasza firma kupowała przez długi okres czasu towary handlowe w hurtowni XXX. Hurtownia XXX wystawiała faktury z terminem płatności 30 dni. Sporadycznie hurtownia XXX kupowała towary handlowe w naszej firmie. Kilka miesięcy temu hurtownia XXX ogłosiła upadłość. Po sporządzeniu salda okazało się, że upadła hurtownia XXX jest winna naszej firmie pewną sumę pieniędzy. Ostatnio syndyk masy upadłości hurtowni XXX przysłał pismo do naszej firmy z żądaniem zapłaty odsetek ustawowych od nieterminowo płaconych faktur. Kwota tych odsetek jest niższa od kwoty, którą winna jest nam hurtownia XXX, w związku z tym odmówiliśmy zapłaty tej kwoty. W odpowiedzi na nasze pismo Syndyk masy upadłości hurtowni XXX podtrzymał swoje żądanie zapłaty odsetek argumentując to szczególnymi przepisami prawa upadłościowego i jednocześnie grozi wytoczeniem powództwa o zapłatę i złożeniem wniosku o wpis naszej firmy do Krajowego Rejestru Długów. Pytanie: Czy w tej sytuacji musimy spełnić żądanie syndyka, jak odzyskać kwotę, którą winna jest nam hurtownia XXX, jakie sankcje grożą firmie, która niesłusznie dokona wpisu do Krajowego rejestru Długów? Niestety, nie dostałem postanowienia o upadłości i nie zgłaszałem wierzytelności do masy upadłości. O upadku firmy dowiedziałem się z prasy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o uznanie za zmarłego pobierz

  • [AKC– 4/F] Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych pobierz

  • ZUS Rp-1Epom Wniosek o emeryturę pomostową pobierz

  • KRS- WO Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej