Pytanie

23.11.2010
Jestem przedsiębiorcą wynajmującym lokale innym podmiotom gospodarczym. Na początku miesiąca wystawiłem fakturę czynszową na bieżący okres i doręczyłem ją wynajmującemu . Po kilku dniach, przed terminem płatności została ogłoszona jego upadłość. Czynsz za kolejne miesiące płaci mi syndyk (firma nadal prowadzi działalność). Co z należnością za miesiąc, w którym ogłoszono upadłość? Czy powinienem wystawić korektę faktury i uwzględnić w niej należność za okres do ogłoszenia upadłości, zgłaszając ją jako wierzytelność a za pozostałą część miesiąca wystawić nową fakturę dla firmy w upadłości czy też powinienem całość należności zgłosić sądowi jako moją wierzytelność?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

  • [KRS-W_OPP] Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

  • Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw jednoosobowego przedsiębiorcy pobierz

więcej