Pytanie

09.02.2011
Spółka z o.o. zaciągnęła w banku kredyt inwestycyjny w wysokości 600.000,- zł. Zabezpieczenie to 300.000,- zł na hipotece obiektu który spółka wybudowała za uzyskany kredyt oraz 300.000,- zł na ruchomości prywatnej. Spółka ogłosiła upadłość. W momencie ogłoszenia upadłości spłaciła do banku 300.000,- zł. Bank zgłosił wierzytelność do Syndyka w wysokości niespłaconego kredytu, tj. 300.000,- zł. Postępowanie upadłościowe trwa już kilka lat. Jakiej kwoty zwrotu może domagać się Bank? Czy sama kwotę niespłaconego kredyty na dzień ogłoszenia upadłości zgłoszoną do Syndyka, czy też kwotę powiększoną o odsetki. Jeśli powiększoną o odsetki to w jakiej wysokości?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o ogłoszenie upadłości pobierz

  • ZUS ZRU- Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej pobierz

  • Umowa o współodpow. za powierzone mienie pobierz

  • KRS ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej