Pytanie

09.02.2011
Spółka z o.o. zaciągnęła w banku kredyt inwestycyjny w wysokości 600.000,- zł. Zabezpieczenie to 300.000,- zł na hipotece obiektu który spółka wybudowała za uzyskany kredyt oraz 300.000,- zł na ruchomości prywatnej. Spółka ogłosiła upadłość. W momencie ogłoszenia upadłości spłaciła do banku 300.000,- zł. Bank zgłosił wierzytelność do Syndyka w wysokości niespłaconego kredytu, tj. 300.000,- zł. Postępowanie upadłościowe trwa już kilka lat. Jakiej kwoty zwrotu może domagać się Bank? Czy sama kwotę niespłaconego kredyty na dzień ogłoszenia upadłości zgłoszoną do Syndyka, czy też kwotę powiększoną o odsetki. Jeśli powiększoną o odsetki to w jakiej wysokości?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku – wzór pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt pobierz

  • KRS- Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych pobierz

  • Odwołanie od decyzji organu I instancji pobierz

więcej