Porady prawne

 • 2007-12-13

  Czy będąc członkiem zarządu w spółce z o. o. może zostać orzeczony wobec mnie zakaz opuszczania kraju w trakcie postępowania upadłościowego spółki? Czy mogę podejmować pracę w trakcie procesu na terenie UE?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-13

  Spółka z o. o. , która jest mi winna 20.000 zł zaprzestała działalności w poprzednim miesiącu. Wszystko tak na prawdę co miała spieniężyła i oddała długi, niestety mi nie. Spółka posiada jeszcze jakąś działkę, ale nie wiem ile jest ona teraz warta. W każdym razie, podobno inni wierzyciele spowodowali egzekucję komorniczą z tej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-12

  Czy zgłaszając wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości mojej firmy muszę powiadomić o tym fakcie swoich wierzycieli?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-10

  Mój mąż zaginął. Prowadził spółkę z o. o. i był jedynym wspólnikiem i członkiem zarządu. Co się teraz stanie z jego firmą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-05

  Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-05

  Co może zrobić sąd jeśli osoba wobec której ogłoszono upadłość nie chce podać całego swojego majątku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-05

  Chciałbym się dowiedzieć jaki wpływ ma upadłość przedsiębiorcy na zawartą przez niego z innym przedsiębiorcą umowę kredytu, pożyczki, leasingu i umowy ubezpieczenia. Czy wszystkie one wygasają z momentem ogłoszenia upadłości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-03

  Moja spółka jest stroną postępowania upadłościowego innej spółki, która zalega z uregulowaniem zadłużenia od 3 lat. Zdaje sobie sprawę, że takie postępowanie może długo sie toczyć a koszty zwiększają się. W związku z tym mam pytanie- kto będzie płacił za to postępowanie- dłużnik czy wierzyciele w zamian za możliwość odzyskanie części ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • [RZ-1] Wniosek o wpis zastawu rejestrowego pobierz

 • [AKC-P] Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika pobierz

 • DEK-W Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • Kwestionariusz osobowy pobierz

więcej