Porady prawne

 • 2008-03-20

  Czy jeżeli w stosunku do przedsiębiorcy nie ogłoszono upadłości, bo nie było pieniędzy na przeprowadzenie postępowania to sąd bez wyroku nie wpisze go do rejestru dłużników? Chciałbym przestrzec inne osoby przez swoim kontrahentem, ale nie wiem czy jak złoże wniosek to mi go nie odrzucą.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-14

  Tydzień temu ogłoszono moją upadłość, prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na wynajmie pokoi w pensjonacie. Wczoraj dowiedziałem się, że zmarła moja ciotka, która nie miała dzieci (jej mąż wcześniej tez zmarł)i że będę dziedziczył część jej majątku. Czy w związku z ogłoszeniem mojej upadłości nie okaże się, że ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-12

  Kto ponosi koszty postępowania o ogłoszenie upadłości: wierzyciel czy dłużnik? Chcę wytoczyć taką sprawę kontrahentowi, ale boję się, że nie odzyskam pieniędzy a tylko wykosztuje się na tą sprawę. Co wogóle mieści się w tych kosztach?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-12

  Czy będąc wspólnikiem spółki jawnej i mając spore zadłużenia mogę złożyć wniosek o ogłoszenie swojej upadłości czy muszę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości całej spółki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-12

  W jaki sposób mogę dowiedzieć się czy mój wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w której jestm wspólnikiem? Czy istnieje jakiś rejestr wszczętych postępowań w tym zakresie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-06

  Czy ubezpieczenie OC syndyka obejmuje wszystkie powstałe szkody w trakcie postepowania upadłościowego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-25

  Chciałbym się dowiedzieć jak można raz w życiu ogłosić swoją upadłość? Słyszałem, że jest taka możliwość. Proszę w związku z tym o podanie mi według jakich przepisów można to zrobić i jak przeprowadzić całą procedurę.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-23

  Co grozi za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości? Czy jest to wyłącznie kara zakazu prowadzenia działalności gospodarczej? Co jeśli podejmie się działalność w okresie zakazu?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • [PIT-16] Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej pobierz

 • [PIT-R] Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich pobierz

 • [PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz

więcej