Porady prawne

  • (brak porad)

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

  • KRS- WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • [DRUK ZP-13] Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej pobierz

  • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. pobierz

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-1A pobierz

więcej