Porady prawne

 • 2009-08-05

  W jakiej sytuacji i w jakim terminie, w roku 2000, zarząd spółki akcyjnej był zobowiazany złożyć wniosek o upadłość?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-19

  Dnia 20 maja 2009r. sąd gospodarczy postanowił o upadłości Spółdzielni mieszkaniowej dla której wystawiłem kila rachunków. W przypadku nieuregulowania należności przez syndyka masy upadłościowej z powodu braku środków pozostałych po likwidacji spółdzielni -doszły do mnie informacje, że majątek pozostały po spółdzielni jest zbyt mały ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-05

  Mój dłużnik ogłosił upadłość i od syndyka dostałem pismo żeby w 2 egzemplarzach przedstawić swoje wierzytelności. Pytanie co powinno być w dokumentach przedstawiających moje wierzytelności oprócz faktur? ostatnim razem jak mój dłużnik upadł przesłałem same faktury z pismem przewodnim i w odpowiedzi dostałem, że są błędy formalne.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-28

  Kto z urzędu jest wpisywany do Rejestru dłużników niewypłacalnych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-24

  Jeżeli prowadziłem firmę jednoosobowo na zasadzie: Zatrudniając podwykonawców,majątku żadnego nie posiadam,oprócz emerytury nie mam nic. To co wtedy z długami gdy będzie upadłość firmy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-23

  Czy gdy sąd na mój wniosek ogłosi upadłość mojej firmy, to wszystkie długi powstałe jak: pożyczki zaciągnięte na firmę oraz długi powstałe dla firm jak; podwykonawcy, transportowe, hurtownie ulegają umorzeniu, jeżeli tak to w jaki sposób?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-09

  Jak można zgłosić upadłość firmy, na jakiej zasadzie to jest czynione? Co się dzieje z długami?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-30

  Pan X jest włascicielem spółki z o.o. oraz jej Prezesem. Firma zatrudnia do 5 osob. W 2007 roku wzięła kredyt na 100 zł(hipotetycznie) a zabezpieczeniem była nabywana nieruchomość warta ok. 120 zł. Niestety po 24 miesiacach spłacaniu rat(terminowo) firma jest na skraju bankructwa. Majatek firmy ok. 75 zł, kredyt ok 80 zł. Czy ogłoszenie ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych pobierz

 • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pobierz

 • Wniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt pobierz

 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu pobierz

więcej