Porady prawne

 • 2009-03-24

  Nasza firma świadczyła usługi transportowe dla firmy, która ogłosiła upadłość. Wysłaliśmy zgłoszenie wierzytelności do sądu. Niestety odrzucono je ze względów formalnych tj. cytuję ,, nie zawiera oryginałów lub notarialnie poświadczonych odpisów dokumentów uzasadniających zgłoszenie wierzytelności". Do zgłoszenia dołączyliśmy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-23

  Kilka lat temu prowadziłam działalność gospodarczą. Ja i mój mąż mieliśmy odrębne firmy o podobnym profilu działalności. Mąż był pełnomocnikiem mojej firmy i w zasadzie prowadził oba podmioty gospodarcze. 8 lat temu odszedł z inną kobietą, orzeczono rozwód, był podział majątku i zostały długi. Okazało się, że przez kilka miesięcy nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-20

  Czy istnieje możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a co za tym idzie umorzenia zaległości w urzędzie skarbowym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-05

  Prowadzę firmę budowlaną. Od przeszło roku na robotach, które wziąłem do realizacji popadłem w długi. Najpierw pracownicy wyjechali na zachód roboty przez prawie 2 m-ce stały a potem zatrudniłem podwykonawców. Myślałem, że nadrobię ten czas. Okazało się inaczej. Zostałem bankrutem. Chcę ogłosić upadłość firmy, ale nie wiem jak się to ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-26

  W 12.2005 roku podpisałem umowę zlecenia i otworzyłem firmę na prośbę mojego zleceniodawcy z Niemiec. Zleceniodawcą była firma niemiecka, która pokrywała wszystkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Firma działała w branży sprzedaży. Ponieważ firma moja osiągała znaczne dochody, w maju 05.2008r. zdecydowałem się zaciągnąć ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-01-13

  Byłem wspólnikiem i prezesem spółki z o.o. We wrześniu 2000 roku złożyłem wniosek o upadłość.W marcu 2001 sąd ogłosił ją i postępowanie upadłościowe zakończyło się w styczniu 2007 roku. W jakiej sytuacji wierzyciele spółki mogą żądać ode mnie jako członka zarządu po takim czasie należności za zobowiązania spółki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-01-13

  Jestem syndykiem wykonującym ten zawód w Polsce. Jak wygląda procedura uzyskania wpisu na listę syndyków (bądź po prostu uzyskania uprawnień) do wykonywania tej funkcji w krajach Unii Europejskiej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-19

  Zawarłem umowę z małą spółdzielnią mieszkaniową na prace budowlane. Część prac została już wykonana i opłacona, reszta przełożona na przyszły rok ze względów pogodowych. W międzyczasie spółdzielnia przegrała sprawę w sądzie z bankiem i stała się niewypłacalna. Jest w stanie upadłości. Prezes twierdzi, że jakoś znajdzie pieniądze na ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

 • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Umowa cesji wierzytelności pobierz

 • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

więcej