Porady prawne

 • 2008-12-16

  Od miesiąca września byłam zatrudniona na podstawie umowy zlecenie w Biurze Pracy Tymczasowej. Biuro było zarejestrowane jako spółka z.o.o. Nigdy nie miałam żadnych problemów z wynagrodzeniem. Jednak kilka dni temu zostałam zawiadomiona że wkrótce firma ma ogłosić stan podajże upadłości 27 grudnia . W dniu w którym się dowiedziałam ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-01

  Prezes zarządu spółki z o. o. w czerwcu 2004 r. złożył wniosek o upadłość, ale z powodu braku środków sąd odrzuł wniosek. Od kiedy będzie biegł termin trzyletniego przedawnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-11-24

  Dwuosobowa spółka jawna ,której posiadałem 50 % "udziałów" została decyzją Sądu postawiona w stan upadłości, po roku działalności Syndyka upadłość została umorzona. Niemożliwe było wznowienie tej działalności i w tym stanie pozostajemy od 4 lat a zła sytuacja finansowa jeszcze bardziej się pogłębia ze względu na nierozliczone ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-29

  W związku z ogłoszeniem upadłości firmy XXXX muszę złożyć w sądzie zgłoszenie wierzytelności, ponieważ ta firma jest mi winna pieniądze. Jak powinno być napisane takie pismo i jakie informacje powinno zawierać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-21

  Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach kpir. Wystawiłem fakturę za dostawę i montaż kotławni, inwestor płacił mi w ratach, na co się zgodziłem, od lutego przestał połacić a sierpniu ogłosił upadłość. Co mam zrobić aby odzyskać należność lub zabrać zamontowany kocioł?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-21

  Jestem dłużnikiem swoje długi uznaje i próbuje spłacać zadłużenie. Jak zablokować windykacje, wyrok sadowy,aby firma nie upadla? Jak zgłosić upadłość firmy, zaznaczam że prowadzę działalność jako osoba fizyczna?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-09-05

  Jaki wpływ ma upadłość przedsiębiorcy na zawartą przez niego z innym przedsiębiorcą umowę leasingu? Czy wszystkie one wygasają z momentem ogłoszenia upadłości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-09-01

  Jestem właścicielem sklepu komputerowego.Klient kilka dni przed upływem gwarancji przyniósł zepsuty notebook.Wysłaliśmy go do zewnętrznego serwisu i w czasie naprawy producent ogłosił upadłość.Od tego czasu minęło kilka tygodni,notebook jest w dalszym ciągu w serwisie,który tłumaczy sie brakiem części potrzebnych do naprawy.Klient jest ...
  sprawdź odpowiedź

12 3 4 5 6 7 8 9 1013
Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia pobierz

 • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

 • [PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz

 • [CIT-7] Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

więcej