Porady prawne

 • 2008-08-28

  Jak wygląda ogłoszenie upadłości przez jednoosobową firmę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-19

  Jakie warunki muszę spełnić aby: 1) zostać biegłym sądowym 2) zarządcą masy upadłości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-13

  Prowadzę firmę budowlaną od kilkunastu lat. Ostatnio pracownicy wyjechali do pracy za granicę. Pozostały zobowiązania w postaci niedokończonych robót. Pytanie: czy mogę, a jeżeli tak - to w jaki sposób, ogłosić upadłość mojej firmy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-07

  Kuzyn chciał zakupić w firmie X oprogramowanie specjalistyczne. Została podpisana umowa kupna-sprzedaży. Firma X została postawiona w stan upadłości. Kuzyn wpłacił syndykowi 50 % lecz nie odebrał oprogramowania bo było wadliwe. Syndyk sprzedał firmie Y obrotu wierzytelnościami nieistniejące zobowiązanie.Firma Y uzyskała sądowy nakaz ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-11

  Proszę o wyjaśnienie jakie przepisy regulują upadłość firmy działającej na zasadach ogólnych jako osoba fizyczna (prowadząca rozliczenia wg KPR)- chodzi o tryb i warunki w jakich może ( lub musi) być przeprowadzona upadłość i które przepisy obowiązują.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-03

  Czy dokonanie rozdzielności majątkowej w obliczu postępowania upadłościowego męża spowoduje, że majątek wspólny nie wejdzie do masy upadłości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-20

  Czy spółka z o.o. będąca w stanie upadłości czekająca na decyzję sądu o likwidacji działalności może w oparciu o uchwałę zarządu spółki dokonać sprzedaży posiadanych aktywów (maszyn i urządzeń) w celu zapewnienia środków finansowych na wypłaty wynagrodzeń?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-13

  Kupiłem upadłe przedsiębiorstwo X.Y. AAAA BB Jan Kowalski od syndyka w skład którego wchodzi ziemia, budynki, należności oraz udziały. W akcie notarialnym wskazano, że udziały te są do spółki : AAAA BB spółka z o. o. Jaka jest procedura odzyskania należności i czy udziały jakie posiadam 30% zobowiazują mnie do jakiejś ...
  sprawdź odpowiedź

13 4 5 6 7 8 9 10 1113
Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • Wniosek o zabezpieczenie spadku pobierz

 • ZUS ZZU- Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego pobierz

 • Pozew o wykup pasa gruntu pobierz

 • Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych pobierz

więcej