Porady prawne

 • 2008-06-02

  Sąd Gospodarczy wydał wyrok aby sp.z o. o. wypłaciła mojej firmie za zaległe faktury.Skierowałem sprawę do windykacji Kancelarii prawnej, a ta dalej do komornika sądowego, od którego otrzymałem pismo o umorzeniu sprawy z uwagi na niemożliwość ściągnięcia długu ze względu na wysokość ich zadłużenia i dużą ilość dłużników. Jakie mam ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-24

  Jak zakończyć działalność spółki z o.o., dla której sąd odmówił ogłoszenia upadłości ze względu na: brak środków na przeprowadzenie upadłości oraz istnienie tylko jednego wierzyciela? Czy w takiej sytuacji zarząd ponosi odpowiedzialność za długi spółki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-27

  Jestem jednym z wierzycieli, który uczestniczy w postępowaniu upadłościowym pewnej firmy, która jednak ociąga się z wyjawieniem swojego majątku. Ta firma nie przyznała się do posiadanej nieruchomości. Czy można jakoś zmusić tego przedsiębiorcę do zgodnego z prawdą wyjawienia majątku firmy? Czy jest on bezkarny?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-25

  Jak powinienem zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości i w jakim terminie? Prowadzę małą firmę i chyba nie będę miał szans na spłatę zobowiązań.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-21

  Jestem członkiem zarządu spółki z o. o. Ostatnio otrzymałem pozew od jednego z wierzycieli spółki z którego wynika, że z powodu niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości muszę spłacić długi spółki. Czy faktycznie muszę? W tym czasie byłem w szpitału ponad miesiąc i nie prowadziłem spraw spółki.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-21

  Wobec żony i jej firmy toczy się postępowanie upadłościowe. Rok temu zawarliśmy umowę na mocy której dokonaliśmy rozdzielności majątkowej. Jednakże w trakcie postępowania ktoś wygłosił opinię, że jednak i majątek żony wejdzie do masy upadłości. Czy to możliwe?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-20

  W stosunku do mojego męża została ogłoszona upadłość. Jaki to ma wpływ na nasz wspólny majątek?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-20

  Jaki wniosek złożyć i po jakim czasie od ogłoszenia upadłości przez sąd o wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o wydanie rzeczy pobierz

 • [VAT-10] Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu pobierz

 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami pobierz

więcej