Pytanie

19.03.2008
Jak stworzyć nazwę europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, żeby była ona zgodna z prawem i sąd rejestrowy nie odrzucił wniosku o wpis tego podmiotu do rejestru?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZP Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Zus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz

  • Zgłoszenie pracodawcy do Powiat. Inspekt. Sanitarnego pobierz

  • Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

więcej