Porady prawne

  • 2007-12-07

    Czy Europejskie Zgrupowanie interesów gospodarczych jest szczególnym rodzajem spółki w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej czy rodzajem holdingu? Czy ta forma działalności jest popularna w Polsce?
    sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

  • [KW-PP] Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy pobierz

  • Pozew o ochronę naruszonego posiadania pobierz

  • [KRS-W_OPP] Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej pobierz

więcej