Pytanie

05.02.2009
Jako producent pewnego systemu alarmowego chcemy podpisać umowy z firmami instalatorskimi w całym kraju. Chcielibyśmy, żeby umowę jaką podpisujemy z klientem końcowym(klient końcowy jest w tym przypadku firmą a nie osobą) z upoważnienia podpisywał przedstawiciel firmy instalatorskiej, zmniejszając tym samym nasz udział w procesie. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to jak powinniśmy skonstruować odpowiednie zapisy umowy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela pobierz

  • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika pobierz

  • [DRUK ZP-1/ZODSZ] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [KRS-WU] Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców pobierz

więcej