Pytanie

18.06.2008
Mam zawartą umowę dealerską z producentem materiałów biurowych. W trakcie negocjowania warunków umowy rozmawialiśmy, że producent poza samymi towarami przekaże mi know- how w zakresie obsługi klienta i dodatkowo wyposaży lokal w banery i inne gadżety do promocji właśnie firmy producenta. Jednakże minęły już 3 miesiące i nic takiego się nie stało. Sprawdziłem w umowie a tam jest napisane, że know- how nie jest integralna częścią umowy dealerskiej i należy się za to kolejna opłata i kolejna umowa. W umowie też nie ma słowa o wystroju lokalu. Na podstawie jakich przepisów mogę dochodzić tego co nie zostało zawarte w umowie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp-2 wniosek o rentę rodzinną pobierz

  • Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych pobierz

  • [PCC-3] Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych pobierz

  • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej