Pytanie

18.06.2008
Czy w praktyce jest specjalny typ umowy, który odnosi się do zakupu towaru (a raczej stałej współpracy w tym zakresie) od producenta określonej marki co jest także związane z wystrojem sklepu itp.? Jakie są ogólne założenia takiej umowy? A może jest kilka rodzajów takich umów?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2008-06-18 Nr dokumentu: 5954

Zapewne firma o której Pan mówi posiada swoje standardy i w swojej kilkuletniej praktyce stosuje określone umowy. Jednakże zważając na charakter współpracy, który Pana interesuje, wydaje się że najbardziej odpowiednią powinna być umowa dealerska.

Pomimo, że jest to również umowa nieskodyfikowana w prawie polskim to jednak jest dopuszczalna na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego przewidującego zasadę swobody umów. Ten rodzaj umowy jest często wykorzystywany w zachodnich krajach europejskich a stronami są najczęściej producenci ( często znanych marek) i dystrybutorzy. Na podstawie tej umowy:

 • Producent:
 1. zobowiązuje się do przekazywania dystrybutorowi wskazówek odnośnie sposobu ekspozycji towarów, zasad promocji czy organizacji w określony sposób punktów sprzedaży danego produktu;
 2. jest obowiązany do dostarczania produktów jedynie dealerowi,
 3. kontroluje działalność dealera,
 4. zazwyczaj dostarcza materiały reklamowe.
 • Dealer:
 1. zobowiązuje się do sprzedaży określonych produktów przez okres czasu wskazany w umowie, poza tym to on jest właścicielem zbywanych rzeczy i to on sprzedaje je na własne ryzyko;
 2. jest zobowiązany do odbierania dostaw bez względu na zbyt w ilościach określonych w umowie,
 3. reklamuje i promuje towary producenta,
 4. jest obowiązany do stosowania zaleceń i know- how producenta co do obsługi klienta.

Oczywiście jest to przykładowy katalog praw i obowiązków gdyż umowa nie jest skodyfikowana w polskim prawie a więc strony postanowieniami umowy mogą dowolnie kształtować swoją sytuację prawną. Bardzo często w umowach zawiera się także obowiązek lojalności i zakaz działalności konkurencyjnej w stosunku do dealera.

Podstawa prawna

 • Art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Umowa pożyczki pobierz

 • KRS ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • INF-W Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy pobierz

 • [CIT-D] Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach pobierz

więcej