Pytanie

20.04.2009
Jako podmiot gospodarczy jestem właścicielem samochodu osobowego, który na podstawie umowy wypożyczenia udostępniłem osobie prywatnej. Osoba ta zniknęła wraz z samochodem. Czy w przypadku, gdy policja nie odnajdzie samochodu należy mi się odszkodowanie AC, mimo udostępnienia kluczyków i dokumentów osobie, która przyczyniła się do zaginięcia samochodu? Kiedy i czy w ogóle przywłaszczenie mienia, z którym mamy do czynienia stanie się kradzieżą?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC-EN] Deklaracja podatkowa od nabycie wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej pobierz

  • [AKC-Z] zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalnoś pobierz

  • ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych pobierz

  • KRS- WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej