Pytanie

18.06.2009
Zgłosiłem szkodę z Auto Casco w TU X na motocyklu z 2008 roku, ubezpieczyciel wykonał kosztorys naprawy na podstawie "cen materiałów i nieorginalnych części zamiennych o porównywalnej jakości, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003r. DzU nr 38, poz.329" według OWU. W związku z tym zaniżył kwotę odszkodowanio o ponad 50%. Na rynku europejskim nie występują części nieorginalne do tak nowego motocykla. W jaki sposób mogę zmusić TU X do wypłaty pełnego odszkodowania przy założeniu, że w dalszym ciągu chcę usunąć szkodę poprzez rozliczenie kosztorysowe?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność pobierz

  • Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór pobierz

  • ZUS Z-19 - lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

  • [RZ-2] Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów pobierz

więcej