Pytanie

18.06.2009
Zgłosiłem szkodę z Auto Casco w TU X na motocyklu z 2008 roku, ubezpieczyciel wykonał kosztorys naprawy na podstawie "cen materiałów i nieorginalnych części zamiennych o porównywalnej jakości, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003r. DzU nr 38, poz.329" według OWU. W związku z tym zaniżył kwotę odszkodowanio o ponad 50%. Na rynku europejskim nie występują części nieorginalne do tak nowego motocykla. W jaki sposób mogę zmusić TU X do wypłaty pełnego odszkodowania przy założeniu, że w dalszym ciągu chcę usunąć szkodę poprzez rozliczenie kosztorysowe?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana pobierz

  • ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów pobierz

  • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa pobierz

  • [DRUK ZP-2/PN,NBO,ZOC] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

więcej