Pytanie

14.09.2009
Czy obowiązkowe jest przechowywanie dokumentów ubezpieczeniowych (np. OC) po zakończeniu umowy? Jeśli tak, to jak długo?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KW-ZAD] Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej pobierz

  • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pobierz

  • [WZS-1M] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku pobierz

  • Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę pobierz

więcej