Pytanie

14.09.2009
Czy obowiązkowe jest przechowywanie dokumentów ubezpieczeniowych (np. OC) po zakończeniu umowy? Jeśli tak, to jak długo?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [WZP-1K] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

  • ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej pobierz

  • ZUS Rp-2 wniosek o rentę rodzinną pobierz

  • DEK - II -a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

więcej