Pytanie

01.07.2009
Nasza firma świadczy usługi budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. Sa to usługi świadczone głównie dla Urzędów Miast i Gmin. Termin zapłaty za wykonane usługi to przelew - najczęściej 30 dni. Urzędy zastrzegają sobie w umowie, iż termin płatności jest liczony od dnia wpływu do urzędu faktury a nie od daty jej wystawienia. Mam w związku z tym pytanie czy zapis ten jest zgodny z przepisami prawa oraz czy zapis ten (trmin zapłaty liczony od dnia wpływu faktury do firmy) mogę wykorzystać we współpracy z moimi kontrahentami, ponieważ często bywa tak iż otrzymuję faktury przelewowe z dużym opóźnieniem (często po terminie płatności wpływa do mnie faktura).

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży samochodem pobierz

  • KRS ZP Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • KRS- Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa pobierz

  • Decyzja o nakazaniu wykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika pobierz

więcej