Pytanie

05.06.2009
Mój dłużnik ogłosił upadłość i od syndyka dostałem pismo żeby w 2 egzemplarzach przedstawić swoje wierzytelności. Pytanie co powinno być w dokumentach przedstawiających moje wierzytelności oprócz faktur? ostatnim razem jak mój dłużnik upadł przesłałem same faktury z pismem przewodnim i w odpowiedzi dostałem, że są błędy formalne.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

  • Decyzja o stwierdzeniu przejęcia własności gruntu pod wodą płynącą pobierz

  • [AKC–4/AKC–4zh] Deklaracja dla podatku akcyzowego pobierz

więcej