Pytanie

25.11.2011
Co może być wniesiona aportem do spółki z o. o. i czy można wnieść nieruchomość?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/LE] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego pobierz

  • [KRS-WD] Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • KRS- X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS pobierz

więcej