Porady prawne

 • 2012-08-02

  Jesteśmy spółką cywilną (dwóch wspólników) od marca przekształcamy się w spółkę jawną. Jak zabezpieczyć działalność spółki po wyjściu jednego ze wspólników lub jego śmierci? Nie chcemy przekształcać się w spółkę z o.o.
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-05-31

  Mam pytanie odnośnie podpisanych umów między dwoma firmami. Podpisałam umowę z firmą, jestem podwykonawcą usług szkoleniowych. W trakcie trwania umowy firma zleceniodawcy zmieniła nazwę i adres siedziby. Czy umowy wymagają aneksowania celem odzyskania należności za wykonane usługi szkoleniowe? Czy faktury wystawiane po zmianie adresu i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-08

  Proszę o informację jak "buduje się" firmę spółki komandytowej. Jakie są elementy obligatoryjne? Na co zwrócić uwagę, żeby KRS nie cofnął wniosku o rejestrację z powodu błędu w firmie spółki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-02

  Mąż prowadzi swoją jednoosobową firmę, ja swoją także jednoosobową. Czy jest możliwe połączenie tych firm, aby były obie własnością tylko męża?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-02

  Firma na osobę fizyczną przestaje płacić raty leasingu za maszynę, która nie zarabia na siebie. Jakie poniesie konsekwencje? Utrata maszyny? Czy zabranie maszyny rozwiąże umowę leasingową?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-25

  Czy zarząd spółki z o.o. może nie pozwolić aby udziałowiec spółki przeglądał księgi i dokumentów spółki ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-25

  W jaki sposób w spółce jawnej zmienić udziały procentowe wspólników? W spółce jest dwóch wspólników posiadających po 50% udziałów.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-25

  Co może być wniesiona aportem do spółki z o. o. i czy można wnieść nieruchomość?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 514
Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • Wzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(2) pobierz

 • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

 • Umowa o przejęcie długu pobierz

 • Wniosek o odroczenie rozprawy pobierz

więcej